Увод

WIRELESS.RS је пројекат у развоју, а има задатак дефинисања строго одређених услова и стандарда за приступ бежичном интернету на јавним површинама широм Републике Србије.

Реализацијом пројекта треба достићи циљеве попут:

  • Безбедног приступа јавном интернету,
  • Доступност интернета на што већој јавној површини,
  • Једноставан приступ интернету са јединственим SSID (називом мреже – WIRELES.RS) и лозинком.

Свакако нема ничег новог да се широј публици обезбеде јавне приступне тачке за привремено повезивање на интернет мрежу без надокнаде. Гомила истих или сличних идеја се провлачи већ 20 година. Но којом брзином би се са сличним пројектима кренуло, још брже би се од истих одустајало, а разлога је било и превише: Скупа опрема, лоше снабдевено тржиште, слаба заштита корисника, проблематична инфраструктура долазникх линкова и сл.

Све наведене препреке су до данашњег дана са више или мање успеха превазиђене. Брзина протока података бежичним мрежама се повећала са теоретских 11Mb/s на скоро 10Gb/s, (у пракси је то обично на око 50% од обећаног) што је увећање од 1000 пута за 20 година. Опрема индустријског стандарда је приступачна на тржишту како ценовно, тако и количински. Све битне јавне локације су покривене оптичким долазним линковима, а изузетан напредак је остварен и на пољу безбедности свкаког корисника бежичне мреже и ако у основној структури више њих дели једну пристпну тачку и везу са остатком интернет света (Наравно ово не важи за NSA, GCHQ и сл).

Једина карика која недостаје, односно проблем који није превазиђен до сада, а пре свега због тога јер никада до сада није ни идентификован као проблем је „Стандард“, Односно строго дефинисани правнилник како један (сваки) уређај за јавни приступ бежичном интернету мора бити конфигурисан да би се кориснку гарантовали: Безбедност, приватност, једноставност, поузданост, покривеност и брзина!

Неке од наведениих, захтеваних карактеристика (принципа пројекта) новог стандарда попут „Једноставности“ је лако спровести, односно довољно је дефинисати име бежичне мреже (SSID) и лозинку, па да се корисници одморе од непрестаног уношења параметара за приступ када год промене ресторан, хотел, кафић, парк, библиотеку, канцеларију, трг и сл. Зато хајде да се одмах договоримо да ће стандардизоване приступне тачке јавном бежичном интернету носити име „WIRELES.RS“ ?