Покривеност

Може се слободно рећи да је за успешност нашег пројекта ово кључан принцип! Апсолутно сам уверен да је већина будућих корисника спремна да жртвује све остале наведене принципе, па ако не сво време коришћења јавног интернет сервиса, а онда бар за оно време док им остали принципи у зависности од ситуације и потреба и нису од пресудног фактора.

Природан закључак за све оне домаћине који треба да се прикључе реализацији пројекта јесте да је ово пројекат од изузетног значаја и да су његови потенцијали огромни. Због чега је за очекивати да у кратком временском периоду, а не дужем него што је потребно да се прочита овај текст до краја, велики број њих увиди повратне ефекте и могуће бенефите, због чега је експоненцијални раст површине покривености јавном интернет мрежом неизбежан. Опростите на шали али ово би било само празно политичко обећање, реалност је мало другачија.

Хајде да видимо прво ко су потенцијални домаћини и зашто смо пре свих баш њих одабрали као полазну тачку у реализацији пројекта.

  1. Туристичке организације – Туристички центри, задужбине, музеји, маузолеји, рекреативни
    центри, планински центри.
  2. Угоститељски објекти – Хотели, ресторани, кафићи, биоскопи.
  3. Путне станице и чекаонице – Аеродроми, жел. и аутобуске станице.
  4. Образовне установе – Основне и средње школе, факултети, библиотеке.
  5. Јавне манифестације – Сајмови, фестивали, концерти, утакмице, изложбе.
  6. Оптинске управе – Тргови, шеталишта.

Као што се са приказане листе може лако закључити сва наведена правна лица су домаћини чији простори, површине у и на којима обављају своје делатности спадају у категорију јавне површине односно простора. Наравно и сва остала лица правна или физичка су позвана да се у својству домаћина код кога ће бити исталирана опрема за приступ јавном интернету придруже реализацији пројекта, али горе наведена лица су кључна за достизање критичног нивоа „Узлетања“ које ће омогућити да даљи ток ширења површине покривености јавном мрежом постане природан и логичан.

„У“ Као тачка узлетања, тачка након које површина покривена бежичним јавним интернетом креће експоненцијално да расте.