Зашто је битно?

За очекивати је да успешно спровођење пројекта WIRELESS.RS донесе велике бенефите, како појединцу, тако и друштву укупно. На први поглед издвајају се рецимо утицај на: Знање, здравље, туризам, безбедност, економију. Међутим са погледом из угла садашњости није реално сагледати и побројати све могуће позитивне утицаје предоченог пројекта. То заправо није срамота ни признати, јер из перспективе оних који су живели меленијум или два у прошлости није било потпуно јасно колики цивилизацијски значај ће у будућности имати тадашње креирање јавних тргова, чесми, купатила, библиотека, пијаца и сл. Данас је лако закључити да су наведени пројекти допринели развоју социјалног друштва које је спремно да дели одређене ресурсе зарад опште користи и добра. Ако смо већ пар хиљада година у назад користили навдене примере јавног добра као платформу за размену знања, вести, робе и других услуга, можемо очекивати да пројекат јавног приступа интернету кроз будуће време постане природно логична платформа за размену тих истих знања, информација, робе и других услуга.

Као финални производ пројекта добићемо прецизно одређен стандард, односно минималне услове које нека мрежа мора да испуни да би понела име пројекта и да би као таква била сертификована на одређени времнески период, а у ком би се вршиле периодичне провере испуњености стандарда, односно задатих услова.