Принципи пројекта!

Једноставност,

Безбедност,

Приватност,

Поузданост,

Брзина.